Συμβουλές

Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών Στρατηγικής Διαχειρισης

Νομικές Υπηρεσίες

Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Μελέτες

Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πολεοδομικής Παρέμβασης

Αναπτυξη

Εκπόνηση Μελετών Συντονισμένης Αστικής Ανάπτυξης

g

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

εκπόνηση μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης

νομικές υπηρεσίες & Οικονομοτεχνικές
Μελέτες

εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης

εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης

Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών

Επικοινωνήστε Μαζί
μας